Diskrumsutrustning

IDESTA erbjuder diskrumsutrustning i olika utföranden och storlekar. Här ingår in- och utmatningsbänkar, rull- och bassängbanor, diskinlämningsbänkar samt flertalet tillbehör.

Diskinlämningsbänkarna är avsedda för rationell hantering av smutsigt diskgods. De finns också för självstackning av diskgods där gästen själv sorterar och placerar sitt diskgods i därför avsedda diskkorgar. Dessa används till exempel i skol- och personalrestauranger.

Se produktblad för information samt lista med modeller och utföranden.

Inmatningsbänk till huvdiskmaskin
Produktblad-Inmatningsbänk 10-001.pdf
Utmatningsbänk till huvdiskmaskin
Produktblad-Utmatningsbänk 10-002.pdf
Inmatning typ rullbana för Granule Gastro och Granule Combi
Produktblad-Bassängbana Granuldisk 10-105.pdf
Inmatning typ glidbana för Granule Gastro och Granule Combi
Produktblad-Bassängbana Granuldisk 10-105.pdf
Utmatning typ rullbana för Granule Gastro och Granule Combi
Produktblad-Rullbana Granuldisk 10-101.pdf
Rullbana
Handbok-Rullbana rak 10-102.pdf
Produktblad-Rullbana rak 10-102.pdf
Rullbana mobilt utförande
Handbok-Rullbana mobil 10-103.pdf
Produktblad-Rullbana mobil 10-103 .pdf
Bassängglidbana
Handbok-Bassängglidbana &-rullbana 10-106.pdf
Produktblad-Bassängbana glid-&rullbana 10-106.pdf
Bassängrullbana
Produktblad-Bassängbana glid-&rullbana 10-106.pdf
Handbok-Bassängglidbana &-rullbana 10-106.pdf
Diskinlämningsbänk
Handbok
Produktblad-Diskinlämningsbänk 10-107.pdf
Diskinlämningsbänk för självstackning
Produktblad-Diskinlämningsbänk 10-108.pdf
Skrädbänk
Produktblad-Skrädbänk 10-111.pdf
Återrinningsplåt till tunneldiskmaskin
10-112 Återrinningsplåt.pdf
Förspolningsdusch
Produktblad Förspolningsdusch 10-201.pdf
Produktblad Förspolningsdusch 10-202.pdf