Övrigt diskrum

Skrädbänk
Produktblad-Skrädbänk 10-111.pdf
Återrinningsplåt till tunneldiskmaskin
10-112 Återrinningsplåt.pdf
Förspolningsdusch
Produktblad Förspolningsdusch 10-201.pdf
Produktblad Förspolningsdusch 10-202.pdf