Diskbänkar

Diskbänk med utslagstratt T-29
Produktblad-Diskbänk utslagstratt T29 9-004.pdf
Diskbänk med utslagstratt T-29 och disklåda BE-50
Produktblad-Diskbänk utslagstratt T29+BE50 9-005.pdf
Diskbänk med disklåda LE-34

Kontakta IDESTA för information om modeller och utföranden.

Diskbänk med disklåda BE-50
Produktblad-Diskbänk disklåda BE50 9-006.pdf
Diskbänk med disklådor BD-50
Produktblad-Diskbänk disklåda BD50 9-007.pdf
Diskbänk med disklåda BE-55
Produktblad-Diskbänk disklåda BE55 9-008.pdf
Diskbänk med disklåda BD-55
Produktblad-Diskbänk disklåda BD55 9-009.pdf
Diskbänk med disklåda BE-70
Produktblad-Diskbänk disklåda BE70 9-010.pdf
Diskbänk med disklåda BD-70
Produktblad-Diskbänk disklåda BD70 9-011.pdf