Neutrala enheter rostfritt

Våra rostfria hyllfack är konstruerade för att vara estetiskt lika våra värmerier och kyldiskar så att de kan placeras gemensamt och ha samma formspråk. Hyllfacken har en robust utformad konstruktion och är försedd med flyttbar mellanhylla, vilken kan ställas i jämna steg.

Se produktblad för information samt lista med modeller och utföranden.

Hyllfack
8-006 Hyllfack rfr stomme.pdf
Hyllfack skolserie
8-011 Hyllfack skolserien.pdf