Kokeri och stekbord

Idestas kokeri och stekbord är med sin ergonomiskt utformade design konstruerade för att uppfylla alla krav på en effektiv och lättarbetad matlagning..
Stekbordet har elektrisk tipp- och höjanordning som underlättar arbetet och ökar effektiviteten vid stekning.
Tippningsbrytare har inbyggt säkerhetsstopp.
Manövrering sker från en överskådlig och lätt avläsbar lutande kontrollpanel med lätthanterlig vredinställning och kontrollampa som visar när den steglöst inställda temperaturen har uppnåtts.

Kokeri, 4-001
Produktblad Kokeri 4-001.pdf
Reservdelslista Kokeri 4-001.pdf
CE-kokeri m dolda element.pdf
Handbok-Kokeri-4-001-521481300.pdf
9774759401-2D-Toppvy.dwg
Stekbord, tippbart, 4-002
Produktblad Stekbord Tippbart 4-002.pdf
Handbok-Stekbord 4-002.pdf
Reservdelslista Stekbord Tippbart 4-002.pdf
Stekbord, höj- och sänkbart, 4-003
Produktblad Stekbord Höj- sänkbart 4-003.pdf
Handbok-Stekbord H S 4-003.pdf
Reservdelslista HoS Stekbord Std-Marint 4-003.pdf
Kokeri med synliga element, 4-004
Handbok-Kokeri m synligt element 4-004.pdf
Reservdelslista Kokeri m synligt element 4-004.pdf
CE-kokeri m synliga element.pdf
9774759401-2D-Toppvy.dwg
9774759401-2D-Toppvy.dwg